Blogi: Aineisto hallussa

Monday, March 21, 2011

Aineistohallintaratkaisun sijoitusvaihtoehdot

Aineistohallintaratkaisu muodostuu ohjelmistosta ja sen sijoituspaikasta, eli palvelimesta ja siihen liittyvästä muusta ympäristöstä ja ylläpidosta.

OMALLE PALVELIMELLE (ON PREMISES)
Omille laitteille asennettavassa mallissa ohjelmisto yleensä ostetaan kertamaksulla ja sen päivityksistä maksetaan kuukausi-, vuosi- tai päivitysmaksu. Toimittaja ei yleensä ole ohjelmiston kehittäjä, vaan jälleenmyy toisen kehittämää ohjelmistoa ja tarjoaa siihen palveluita.

VUOKRATTUN YMPÄRISTÖÖN (HOSTED)
 Ulkoistuksen yleistymisen myötä omien palvelinten sijaan ostettu ohjelmisto saatetaan sijoittaa ulkoiste-tuille palvelimille, joista maksetaan kuukausivuokraa.
Kun toimittaja saattaa tarjota itse ohjelmistoa vuokrattuna tai liisattuna ja sisällyttää tarjoukseen mukaan vuokrattua palvelinresurssia, on asiakkaan usein vaikea hahmottaa mitä hän on oikeasti ostamassa. Tyypillistä on kuitenkin, että asiakas hankkii kasan palveluita, mutta jää itse vastuuseen kokonaisuudesta ja sen osien toimimisesta keskenään. Lisäksi tyypillistä on, että ympäristö alimitoitetaan eikä tarvittavia ylläpito-toimia tarjota lainkaan.

PALVELUNA (SAAS)
Viime aikoina yleistyy voimakkaasti järjestelmien hankinta palveluna. Tässä mallissa toimittaja tarjoaa ko-konaisuuden, tyypillisesti kuukausihintaisena palveluna, ja vastaa sekä ohjelmistosta, sen kehittämisestä, pyörittämisestä että siihen vaaditusta ympäristöstä kokonaisuutena asiakaspalvelu mukaanluettuna. Asiakas ostaa siis yhden palvelun ja toimittaja vastaa, että palvelu toimittaa sen minkä lupaa.
SaaS-palvelut ovat tyypillisesti nopeita käyttöönottaa, asiakkaalla on aina automaattisesti käytössään uusin versio ja niiden saatavuus ja turvallisuus ylittävät tyypillisesti isojenkin organisaatioiden kyvyn tuottaa vastaavia palveluita.

getImageRight™ on tällainen SaaS-palvelu

TAUSTAA: SaaS-palvelu on terminä lähellä pilvipalvelua, joka on astetta teknisempi käsite. SaaS kertoo miten palvelu toimitetaan, eli palveluna. Pilvi taas mistä se toimitetaan, eli netistä eikä esimerkiksi omilta tai vuokratuilta palvelimilta. Käytännössä SaaS tarkoittaa, että ohjelmisto tarjotaan palveluna pilvestä. Sen sijaan pilvi ei tarkoita, että se tarjottaisiin palveluna.

Lue lisää "Näin onnistut digitaalisessa aineistohallinnassa" -oppaasta. Lataa opas ilmaiseksi.