Blogi: Aineisto hallussa

Wednesday, March 16, 2011

Työnkulun kolme osapuolta: kuvaaja, tilaaja ja käyttäjä

Jotta digitaalista aineistohallinnan työkulkua voisi ymmärtää, on syytä nähdä kuvaaja, tilaaja ja käyttäjä eri rooleissa, vaikka ne satunnaisesti saattavatkin esiintyä samassa henkilössä. Jokaisessa roolissa on nimittäin erilaiset aineistohallinnan tarpeet.

Kuvaaja, tai vaikkapa logoa suunnitteleva graafikko, tuottaa usein suuren määrän kuvaa aiheesta. Hän valitsee näistä parhaat ja viimeistelee ne toimitettavaksi tilaajalle. Kuvaaja, tai muu aineiston tuottaja, hallitsee aineistoa osana omaa tuotantoprosessiaan. Tämän vaatimukset eroavat kuitenkin suuresti tilaavan organisaation tarpeista.

Tilaaja saa tilaamansa kuvat tai aineiston kuvaajalta ja vie ne aineistohallintaan.

Käyttäjä etsii sopivaa kuva-aihetta julkaisuun ja etsii sopivia ehdokkaita aineistohallinnasta. Käyttäjä valit-see usein useita vaihtoehtoisia kuvia ja päättää käyttämästä kuvasta (tai grafiikasta) vasta taittotyön lop-pumetreillä.

Oman tuotantonsa virtaviivaistamiseksi ladattu materiaali saatetaan viedä käyttäjän omaan aineistohallintaan.

Aineistoa hallitaan ja arkistoidaan siis tyypillisesti kolmessa paikassa: Raaka-aineisto kuvaajalla, valittu aineisto tilaajalla ja käytetty aineisto käyttäjällä. Samalla on hyvä muistaa, että kuvaaja tuottaa yhdestä aiheesta helposti kymmeniä ruutuja, mutta toimittaa tilaajalle vain parhaat. Toisaalta käyttäjä käyttää ai-neistoa useasta lähteestä ja pyrkii ratkaisemaan tuotantoaan kokonaisuutena.

Keskityn tässä lähinnä organisaation aineistohallintatarpeisiin kattaen kuvaajan ja käyttäjän aineistohallin-nan tarpeet silloin kun kyse on samasta organisaatiosta. Tilaajan ja siis organisaation haasteena on hallita useista lähteistä tulevaa materiaalia ja jakaa sitä edelleen useisiin käyttötarpeisiin, medioihin ja käyttäjille. Kuvaajan haasteena taas on hallita suurta määrää raakamateriaalia lähinnä yhdessä muodossa: Kuvaajalla kuvia tuotettuna tutuilla kameroilla ja käsiteltynä yhdellä tavalla. Käyttäjällä haasteena taas on hallita use-asta lähteestä tulevaa aineistoa osana yhden median, esimerkiksi asiakaslehden, toimitusprosessia. Varsin erilaisia tarpeita, eikö totta?

Lue lisää "Näin onnistut digitaalisessa aineistohallinnassa" -oppaasta. Lataa opas ilmaiseksi.