Blogi: Aineisto hallussa

Wednesday, May 4, 2011

Kuvan arvon jalostaminen

Kuvan arvo nousee kun sitä käsitellään paremmaksi. Se on siis valmiimpi käyttää. Kuvan arvo voi myös pudota, jos käsittely viedään käyttökohdekohtaiseksi. Esimerkiksi kuvan muunto CMYK-muotoon nostaa sen arvoa juuri tietyssä käyttökohteessa, mutta pienentää sen arvoa yleisesti, jopa peruuttamattomasti. 

Kuvan käsittelyastetta ei voi yleensä ohjelmallisesti selvittää. On kuvaajan, kuvankäsittelijän tai kuvan ostajan tehtävä määritellä, onko kuva käsittelemätön raakakuva, käsitelty jakokelpoinen vai ylikäsitelty tiettyyn käyttökohteeseen optimoitu. Kannattaa huomata, että kuvankäsittely tulisi tapahtua kuvaajan toimesta, sillä hän on usein ainoa henkilö, joka on ollut kuvauspaikalla ja tietää minkä värisiä kuvassa esiintyvät asiat oikeasti olivat.

Kuvan arvoa nostaa myös sen metatiedot. Kuvan käyttöä varten on tiedettävä kuka kuvan on ottanut, millä oikeuksilla tai lisenssillä se on hankittu eli voidaanko sitä käyttää; ketä kuvassa on sekä onko näiltä henkilöiltä suostumus eli mallilupa. Ilman näitä tietoja kuvan käyttömahdollisuudet ovat varsin rajalliset.

Kuvan arvoa nostaa myös sen löydettävyys. Kuva, jota ei ole hakusanoitettu, on mahdoton löytää, joten sen arvokin on alhainen.

Lopuksi kuvat eivät koskaan ole samanarvoisia, vaikka ne olisi kuinka hyvin käsitelty, hakusanoitettu ja metatiedot tallennettu. Toiset kuvat ovat roskaa, toiset arvokkaita vain hetken ja muutama saattaa olla monivuotinen klassikko. Karsinta nostaa kuvan arvoa. Yksi karsinta ei riitä, sillä joidenkin kuvien arvo tai arvottomuus selviää vasta ajan kanssa. Kuvien luokitteluun voidaan käyttää tähditystä. Tällöin yleensä vältetään kolmosta parempien tähtien antamista kuvalle käsittelyn yhteydessä. Korkeammat tähdet annetaan vasta esimerkiksi vuoden parhaille kuville.